ZAKŁADY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasze zakłady górnicze to aktualnie dziewięć czynnych zakładów, usytuowanych w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Każdy z nich dysponuje innym złożem, dlatego też różny jest sposób jego eksploatacji. Cechą wspólną wszystkich zakładów jest dbałość o wszystkie etapy produkcji tak, aby uzyskać materiał wysokiej jakości przy jednoczesnej trosce o otaczające nas środowisko.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KRUSZYW

9

ZAKŁADÓW W CAŁEJ POLSCE

ZAKŁAD GÓRNICZY BIELINEK

ADRES KOPALNI

74-520 Cedynia, Gmina Cedynia

TEL. +48 91 41 44 767

ZAMÓW

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA BIELINEK

Kopalnia Bielinek jest największym i najdłużej działającym zakładem górniczym naszej Spółki. Położona jest na gruntach z obrębu Bielinek i Piasek, gmina Cedynia, w sąsiedztwie rzeki Odry, na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Odry (PLB 320003) i Dolna Odra (PLH 320037). Wydobycie kruszywa odbywa się przy użyciu pogłębiarki ssącej, refulera. Zakład prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych) i żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32. Piasek z Bielinka jest ceniony z uwagi na swoją drobnoziarnistość, którą mogliśmy uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń (odwadniaczy). Znaczna część terenów wchodzących w skład kopalni jest już zrekultywowana w kierunku wodno ? rekreacyjnym.

ZAKŁAD GÓRNICZY GOLICE

ADRES KOPALNI

74-520 Cedynia, Gmina Cedynia

TEL. +48 608 698 657

ZAMÓW

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA GOLICE

Zakład górniczy Golice położony jest w gminie Cedynia, w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Eksploatacja prowadzona jest w obrębie złoża suchego przy użyciu ładowarek kołowych. Tereny poeksploatacyjne złoża Golice są w znacznej części zrekultywowane w kierunku rolnym (zadrzewieniowo-zakrzewieniowym) i zbiorników wodnych wielofunkcyjnych. Zakład prowadzi sprzedaż piasków i żwirów frakcji: 2-8, 8-16.

ZAKŁAD GÓRNICZY OGNICA

ADRES KOPALNI

74-121 Krzywin, Gmina Widuchowa

TEL. +48 608 698 667

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA OGNICA

Zakład górniczy Ognica położony jest w gminie Widuchowa, w sąsiedztwie rzeki Rurzyca, w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000: Dolina Dolnej Odry (PLB 320003). Wydobycie kruszywa prowadzone jest przy użyciu pogłębiarki ssącej, refulera. Zakład prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych) i żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32. Piasek z Ognicy cieszy się dużym powodzeniem nie tylko ze względu na barwę, która ma szary odcień, lecz także na uziarnienie, które uległo poprawie w 2 połowie 2019 r. po zamontowaniu odwadniaczy mających na celu zminimalizowanie strat drobnych frakcji. Niemal połowa terenów kopalni jest już zrekultywowana w kierunku wodno-rolnym.

ZAKŁAD GÓRNICZY STORKOWO

ADRES KOPALNI

73-140 Ińsko, Gmina Ińsko

TEL. +48 91 56 23 103

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA STORKOWO

W ramach pracy kopalni Storkowo funkcjonują obecnie zakłady górnicze: ?Ginawa?, położony na terenie gminy Węgorzyno, oraz ?Storkowo I pole B?, zlokalizowany w Gminie Ińsko. Oba złoża, położone w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego i w obszarze Natura 2000 Ostoja Ińska (PLB 320008), są częściowo zawodnione, a ich wydobycie odbywa się przy użyciu ładowarek kołowych, koparek podsiębiernych (Storkowo I pole B) oraz pogłębiarki ssącej-refulera (Ginawa). W latach wcześniejszych eksploatacją objęte były złoża ?Storkowo? oraz ?Storkowo I pole A?, które zrekultywowano w kierunku leśnym, wodno-rolnym i zagospodarowano. Zakład prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych), żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32 i mieszanek kruszonych. Piasek z kopalni Storkowo, dzięki swoim właściwościom tj. czystości oraz uziarnieniu, cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

ZAKŁAD GÓRNICZY WIETSZYNO

ADRES KOPALNI

78-230 Karlino, Gmina Karlino

TEL. +48 728 847 278

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA WIETSZYNO

Zakład górniczy Wietszyno położony jest na terenie gminy Karlino. Eksploatacja złoża Wietszyno z uwagi na jego zawodnienie prowadzona jest głownie przy użyciu koparki pływającej. Zakład prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych), żwirów frakcji 2/8 i 8/16 oraz mieszanki kruszonej na podbudowy drogowe 0-31,5.

ZAKŁAD GÓRNICZY ZWIERZYN

ADRES KOPALNI

66-542 Zwierzyn, Gmina Zwierzyn

TEL. +48 604 470 936

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA ZWIERZYN

Zakład górniczy położony jest na terenie gminy Zwierzyn, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie. Eksploatacja złoża ?Zwierzyn ? Kozia Wólka? z uwagi na częściowe jego zawodnienie odbywa się przy użyciu ładowarek kołowych oraz pogłębiarki ssącej-refulera. Kopalnia prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych) i żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32.

ZAKŁAD GÓRNICZY DĘBÓWKO

ADRES KOPALNI

66-340 Przytoczna, Gmina Przytoczna

TEL. +48 95 74 93 083

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA DĘBÓWKO

W ramach pracy kopalni Dębówko funkcjonują obecnie zakłady górnicze: ?Dębówko? (złoże ?Dębowiec II) oraz ?Dębowiec IV? (złoże ?Dębowiec IV?), zlokalizowane w gminie Przytoczna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Zasoby złoża ?Dębowiec II? są na wyczerpaniu. Wydobycie prowadzone jest na terenie złoża ?Dębowiec IV?, eksploatowanego przy użyciu ładowarek kołowych oraz nowoczesnej koparki pływającej chwytakowej typ RS 6,5/220 BF. Znaczna część terenów wchodzących w skład kopalni jest już zrekultywowana w kierunku wodnym, rolnym i leśnym. Kopalnia prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych) i żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32. Piasek z tego zakładu ma duże zainteresowanie, bowiem poprzez zmianę układu piaskowego ograniczyliśmy straty drobnych frakcji.

ZAKŁAD GÓRNICZY GORZUPIA DOLNA

ADRES KOPALNI

68-111 Miodnica, Gmina Żagań

TEL. +48 664 308 710

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA GORZUPIA DOLNA

Zakład górniczy położony jest na terenie gminy Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie, w sąsiedztwie rzeki Bóbr. Wydobycie kruszywa ze złoża ?Nowogród Bobrzański ? Zbiornik ? Pole Gorzupia Dolna? prowadzone jest przy użyciu pogłębiarki ssącej, refulera. Zakład prowadzi sprzedaż piasków (płukanych, zasypowych) i żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32. Piasek z Gorzupii cieszy się dużym powodzeniem ze względu na uziarnienie, które uległo poprawie w 2 połowie 2019 r. po zamontowaniu odwadniaczy mających na celu zminimalizowanie strat drobnych frakcji. Znaczna część terenów wchodzących w skład kopalni jest już zrekultywowana w kierunku wodno-rolnym.

ZAKŁAD GÓRNICZY BIERKOWICE

ADRES KOPALNI

57-315 Bierkowice

TEL. +48 74 86 73 485

TELEFON KONTAKTOWY

+48 694 416 902

WIĘCEJ INFORMACJI

KOPALNIA BIERKOWICE

Zakład górniczy Bierkowice położony jest na terenie gminy Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, w sąsiedztwie rzeki Ścinawka. Wydobycie kruszywa z uwagi na zawodnienie złoża prowadzone jest przy użyciu koparki pływającej kubełkowej. Zakład prowadzi sprzedaż piasków płukanych 0/2 mm i żwirów frakcji: 2-8, 8-16 i 16-32. Znaczna część terenów wchodzących w skład kopalni jest już zrekultywowana w kierunku wodno-rolnym.

PUNKT SPRZEDAŻY SZCZECIN

ADRES KOPALNI

70-671 Szczecin, ul. Księżnej Anny 9

TEL. +48 91 462 40 59

TELEFON KONTAKTOWY

+48 604 473 012

WIĘCEJ INFORMACJI

PUNKT SPRZEDAŻY NABRZEŻE REGALICA

Nabrzeże Regalica to jeden z punktów sprzedaży żwirów i piasku, należący do Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Kruszywa oferowane na Nabrzeżu produkowane są w Kopalni Bielinek k/Cedyni i dostarczane do Szczecina drogą wodną ? barkami. Jest to zdecydowanie najtańszy środek transportu, co powoduje, iż ceny oferowanych przez nas materiałów są konkurencyjne. Działalność Nabrzeża Regalica jest skierowana przede wszystkim na obsługę klientów indywidualnych. Transport do klienta odbywa się samochodami o ładowności od 3 do 26 t. Każdy pojazd ważony jest na elektronicznej wadze samochodowej zamontowanej na nabrzeżu. Liczna flota samochodowa, jaką dysponujemy, pozwala nam dostarczyć kruszywa również do mniejszych i większych firm budowlanych, aż po duże koncerny produkujące beton.