PRACA

DOŁĄCZ DO NAS

KRUSZYWA SKSM

DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?

Działamy na rynku od ponad 50 lat. Uważamy, że robimy to we właściwy sposób. Dla każdego z naszych pracowników mamy odpowiednie i bezpieczne warunki pracy dostosowane do konkretnego stanowiska pracy.

Wiemy że potencjał naszych współpracowników zależy głównie od ich zaangażowania, odpowiedzi na zmieniające się realia rynkowe i chęci współpracy z innymi. Dla nas nie zawsze i nie tylko wysokie kwalifikacje są wyznacznikiem przy rekrutowaniu.

Nie przejmuj się jeśli potrzebujesz jeszcze czasu i dodatkowych umiejętności. Te zdobędziesz z nami.

KRUSZYWA

SKSM

Dołącz do naszego zespołu już teraz!

SPRAWDŹ AKTUALNE OFERTY PRACY PRAKTYKI

OFERTY PRACY

AKTUALNIE ZATRUDNIMY:

Specjalista ds. BHPSzczecin

Zadania:
- realizacja zadań bhp wynikająca z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP
- kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż.
- realizacja polityki bezpieczeństwa BHP
- wsparcie procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- tworzenie oraz opiniowanie wewnętrznych dokumentów w zakresie zgodności z wymaganiami przepisów
dotyczących BHP oraz standardami i procedurami w Kruszywa SKSM
- ścisła współpraca z Kierownikami Zakładów Górniczych oraz Kierownikiem Ruchu

Wymagania:
- posiadanie uprawnień do wykonywania pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze BHP,
- dobra znajomość przepisów BHP;
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- prawo jazdy,
- umiejętność pracy z ludźmi,

Dodatkowym atutem ale nie wymogiem będą:
- znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
- zatwierdzenia górnicze na stanowisku osoby dozoru ruchu o specjalności górniczej,
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Oferujemy:
- zatrudnienie w stabilnej i stale rozwijającej się firmie z wieloletnią tradycją;
- pewne wynagrodzenie i premie dostosowane do stanowiska pracy w zależności od jakości wykonywanej pracy
oraz osiąganych rezultatów
- prywatną opiekę medyczną w LUXMED
- dedykowane ubezpieczenia i zniżki pracownicze
- rozbudowana oferta ZFŚS [prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i
członków rodziny, pożyczki mieszkaniowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, imprezy firmowe, szkolenia i kursy,
dofinansowanie do nauki języków,
- możliwość rozwoju przy realizacji ciekawych, innowacyjnych projektów,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych finansowane przez pracodawcę,
- świętujemy Barbórkę;

Technik MechanikSzczecin

Zadania:
- Opracowanie technologii napraw maszyn górniczych.
- Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP i p. poż.
- Projekty nowych rozwiązań mających na celu poprawę wydajności, poprawę jakości, oraz optymalizację kosztów.
- Zabezpieczenie materiałów i części niezbędnych do przeprowadzenia prac, rozliczanie zleceń.
- Współpraca z serwisami zewnętrznymi
- Udział w przygotowaniu i realizacji projektów modernizacyjnych lub budowy zakładów produkcyjnych.
- Digitalizacja, kompletowanie i uzupełnianie istniejących dokumentacji,

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe mechaniczne.
- Dobra znajomość mechaniki, hydrauliki siłowej, procesów spawalniczych.
- Znajomość dokumentacji technicznej (schematy, projekty, DTR).
- Dobra znajomość środowiska CAD 2D/3D, Office.
- Komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań. zaangażowanie w powierzone zadania.
- Prawo jazdy kategorii B.
- Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Dodatkowym atutem ale nie wymogiem będą:
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – mile widziane.
- Docelowo wymagane jest uzyskanie zatwierdzeń kwalifikacji górniczych zgodnie z wymaganiami Prawa Geologicznego i Górniczego.

Oferujemy:
- zatrudnienie w stabilnej i stale rozwijającej się firmie z wieloletnią tradycją;
- pracę w przyjaznym środowisku;
- umożliwienie zrobienia uprawnień dozorowych w zakładzie górniczym
- pewne wynagrodzenie i premie dostosowane do stanowiska pracy w zależności od jakości wykonywanej pracy oraz osiąganych rezultatów;
- prywatną opiekę medyczną w LUXMED;
- dedykowane ubezpieczenia i zniżki pracownicze;
- rozbudowana oferta ZFŚS (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i członków rodziny, pożyczki mieszkaniowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, imprezy firmowe, szkolenia i kursy, dofinansowanie do nauki języków),
- możliwość rozwoju przy realizacji ciekawych, innowacyjnych projektów,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych finansowane przez pracodawcę,
- świętujemy Barbórkę;

Specjalista ds. energetycznychSzczecin

Zadania:
- Nadzoruje eksploatację urządzeń elektroenergetycznych;
- Prowadzi bieżącą kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych zakładów górniczych,
- Prowadzi dokumentację techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych w tym dokumenty DTR i instrukcje obsługi;
- Wykonuje schematy elektryczne urządzeń i instalacji elektrycznych, prowadzi ich ewidencję, aktualizację i archiwizację,
- Wykonuje i organizuje prace związane z realizacją projektowanych instalacji i urządzeń elektrycznych,
- Prowadzi sprawy związane z pomiarami ochronnymi i badaniami sprzętu ochronnego
- Zleca i nadzoruje wykonanie remontów urządzeń energetycznych, kompletuje dokumentację dotyczącą tych remontów, dokonuje odbioru urządzeń po remontach;
- Odpowiada za wykonanie prac eksploatacyjnych i remontowych zgodnie z zasadami i przepisami BHP i p. poż.
- Wykonuje prace związane z zamawianiem materiałów na potrzeby zakładów i ich dostawą na miejsce ,
- Rozlicza zlecenia na prace dla firm zewnętrznych, zakupy materiałów i czas pracy, odpowiada za prawidłowe rozliczenie,
- Inicjuje, uzgadnia wdrożenie i wdraża nowe urządzenia i technologie w zakresie: (1) bezpieczeństwa prowadzenia ruchu urządzeń elektrycznych, (2) oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz (3) poprawy wydajności i zwiększenia automatyzacji procesów produkcyjnych;

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie techniczne lub wykształcenie wyższe techniczne, lub górnicze o profilu energetycznym lub zbliżonym,
- praktyka przy wykonywaniu instalacji i przyłączaniu urządzeń elektrycznych,
- znajomość obowiązujących przepisów, instrukcji i zagadnień energetycznych, a w szczególności przepisów prawa energetycznego i bezpieczeństwa i higieny pracy w odkrywkowych zakładach górniczych,
- komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, zaangażowanie w powierzone zadania,
- prawo jazdy kategorii B,
- uprawnienia energetyczne minimum do 1kV, dla grupy 1,
- umiejętności czytania dokumentacji technicznej elektrycznej
- znajomość obsługi komputera, w tym dowolnego programu typu CAD

Dodatkowym atutem ale nie wymogiem będą:
- znajomość przepisów prawa górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- dyspozycyjność, w tym należy uwzględnić kilkudniowe wyjazdy delegacyjne,
- zatwierdzenia energetyczne i górnicze na stanowisku osoby dozoru ruchu o specjalności górniczej,
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
- Uprawnienia projektowe

Oferujemy:
- zatrudnienie w stabilnej i stale rozwijającej się firmie z wieloletnią tradycją;
- pewne wynagrodzenie i premie dostosowane do stanowiska pracy w zależności od jakości wykonywanej pracy oraz osiąganych rezultatów
- prywatną opiekę medyczną w LUXMED
- dedykowane ubezpieczenia i zniżki pracownicze
- rozbudowana oferta ZFŚS [prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i członków rodziny, pożyczki mieszkaniowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, imprezy firmowe, szkolenia i kursy, dofinansowanie do nauki języków,
- możliwość rozwoju przy realizacji ciekawych, innowacyjnych projektów,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych finansowane przez pracodawcę,
- świętujemy Barbórkę;
- Pomagamy w relokacji

Mistrz zmianowyBielinek

Zadania:
- nadzór nad całością robót prowadzonych na danej zmianie produkcyjnej: eksploatacja, konserwacja i utrzymanie ruchu, odkrywka, wydobycie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planem ruchu i zarządzeniami Kierownika Ruchu ZG.
- prowadzenie bieżącej kontroli oraz ewidencji prowadzonych robót ziemnych, a w szczególności kontroli wydobycia;
- ścisła współpraca z Kierownikiem Zakładu oraz zespołem

Wymagania:
- wykształcenie min średnie techniczne, mile widziane wykształcenie wyższe techniczne lub górnicze,
- komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, zaangażowanie w powierzone zadania,
- prawo jazdy kategorii B,Dodatkowym atutem ale nie wymogiem będą:
- znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office, Auto CAD;
- zatwierdzenia górnicze na stanowisku osoby dozoru ruchu o specjalności górniczej,
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Oferujemy:
- zatrudnienie w stabilnej i stale rozwijającej się firmie z wieloletnią tradycją;
- pewne wynagrodzenie i premie dostosowane do stanowiska pracy w zależności od jakości wykonywanej pracy oraz osiąganych rezultatów
- prywatną opiekę medyczną w LUXMED
- dedykowane ubezpieczenia i zniżki pracownicze
- rozbudowana oferta ZFŚS [prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i członków rodziny, pożyczki mieszkaniowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa, imprezy firmowe, szkolenia i kursy, dofinansowanie do nauki języków,
- możliwość rozwoju przy realizacji ciekawych, innowacyjnych projektów,
- pakiet świadczeń socjalnych: prywatna opieka medyczna, pobyty w sanatorium dla pracownika i członka rodziny, kolonie dla dzieci, zapomogi finansowe, paczki świąteczne, pożyczki gotówkowe,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych finansowane przez pracodawcę,
- świętujemy Barbórkę;
Zapewniamy zakwaterowanie w formie pokoju lub mieszkania i pomagamy w relokacji

Operator sprzętu ciężkiegoWietszyno Bielinek Golice Dębówko Zwierzyn

Zadania:
* obsługa maszyn i urządzeń do sortowania, kruszenia i transportu,
* obsługa maszyn budowlanych typu: ładowarki, koparki, spycharki,
* drobne prace remontowo-konserwatorskie przy obsługiwanych urządzeniach.
Nasze wymagania na tych stanowiskach:
* zainteresowanie i zdolności techniczne, mechaniczne i /lub elektryczne;
* chęć do pracy w zakładzie górniczym;
Dodatkowo mile widziane byłoby gdybyś:
* posiadał wykształcenie zawodowe techniczne;
* posiadał dodatkowe uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych: ładowarki,
koparki, spycharki każdego typu;
* posiadanie uprawnień spawacza elektrycznego- gazowego lub uprawnienia
elektryczne;
* interesował się nowinkami technicznymi;
* lubił pracować w zespole;
* myślał analitycznie i działał niezależnie;
* miał doświadczenie w tej branży.
Oferujemy:
* stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z opcją podjęcia współpracy
na dłuższy czas
* możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień zawodowych,
* pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
* pracę w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
* szeroki pakiet świadczeń socjalnych i prywatna opieka medyczna w Luxmed

Mechanik Wietszyno Bielinek Golice Dębówko Zwierzyn

Zadania:
* obsługa maszyn i urządzeń do sortowania, kruszenia i transportu,
* obsługa maszyn budowlanych typu: ładowarki, koparki, spycharki,
* drobne prace remontowo-konserwatorskie przy obsługiwanych urządzeniach.
Nasze wymagania na tych stanowiskach:
* zainteresowanie i zdolności techniczne, mechaniczne i /lub elektryczne;
* chęć do pracy w zakładzie górniczym;
Dodatkowo mile widziane byłoby gdybyś:
* posiadał wykształcenie zawodowe techniczne;
* posiadał dodatkowe uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych: ładowarki,
koparki, spycharki każdego typu;
* posiadanie uprawnień spawacza elektrycznego- gazowego lub uprawnienia
elektryczne;
* interesował się nowinkami technicznymi;
* lubił pracować w zespole;
* myślał analitycznie i działał niezależnie;
* miał doświadczenie w tej branży.
Oferujemy:
* stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z opcją podjęcia współpracy
na dłuższy czas
* możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień zawodowych,
* pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
* pracę w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
* szeroki pakiet świadczeń socjalnych i prywatna opieka medyczna w Luxmed

Elektromonter Wietszyno Bielinek Golice Dębówko Zwierzyn

Zadania:
* obsługa maszyn i urządzeń do sortowania, kruszenia i transportu,
* obsługa maszyn budowlanych typu: ładowarki, koparki, spycharki,
* drobne prace remontowo-konserwatorskie przy obsługiwanych urządzeniach.
Nasze wymagania na tych stanowiskach:
* zainteresowanie i zdolności techniczne, mechaniczne i /lub elektryczne;
* chęć do pracy w zakładzie górniczym;
Dodatkowo mile widziane byłoby gdybyś:
* posiadał wykształcenie zawodowe techniczne;
* posiadał dodatkowe uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych: ładowarki,
koparki, spycharki każdego typu;
* posiadanie uprawnień spawacza elektrycznego- gazowego lub uprawnienia
elektryczne;
* interesował się nowinkami technicznymi;
* lubił pracować w zespole;
* myślał analitycznie i działał niezależnie;
* miał doświadczenie w tej branży.
Oferujemy:
* stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z opcją podjęcia współpracy
na dłuższy czas
* możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień zawodowych,
* pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
* pracę w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
* szeroki pakiet świadczeń socjalnych i prywatna opieka medyczna w Luxmed

Operator urządzeń sortująco-kruszących Wietszyno Bielinek Golice Dębówko Zwierzyn

Zadania:
* obsługa maszyn i urządzeń do sortowania, kruszenia i transportu,
* obsługa maszyn budowlanych typu: ładowarki, koparki, spycharki,
* drobne prace remontowo-konserwatorskie przy obsługiwanych urządzeniach.
Nasze wymagania na tych stanowiskach:
* zainteresowanie i zdolności techniczne, mechaniczne i /lub elektryczne;
* chęć do pracy w zakładzie górniczym;
Dodatkowo mile widziane byłoby gdybyś:
* posiadał wykształcenie zawodowe techniczne;
* posiadał dodatkowe uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych: ładowarki,
koparki, spycharki każdego typu;
* posiadanie uprawnień spawacza elektrycznego- gazowego lub uprawnienia
elektryczne;
* interesował się nowinkami technicznymi;
* lubił pracować w zespole;
* myślał analitycznie i działał niezależnie;
* miał doświadczenie w tej branży.
Oferujemy:
* stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z opcją podjęcia współpracy
na dłuższy czas
* możliwość rozwoju i zdobywania nowych uprawnień zawodowych,
* pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
* pracę w bezpiecznych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i narzędzi,
* szeroki pakiet świadczeń socjalnych i prywatna opieka medyczna w Luxmed

Oferty z poniższą klauzulą prosimy przesyłać na: praca@sksm.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym zawartych w przesłanych plikach (CV lub list motywacyjny), a także innych informacji zgromadzonych w toku prowadzonej rekrutacji, dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Kruszywa SKSM S.A. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Kruszywa SKSM S.A. zawartą na stronie www.sksm.com.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

BAZA KANDYDATÓW

POZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE I/LUB SWOJE CV

Nie znalazłaś/eś oferty pracy dla siebie? Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów.

Być może już wkrótce będziemy mieć ofertę odpowiednią dla Ciebie.

praca@sksm.com.pl

WIĘCEJ

Wiemy że potencjał naszych współpracowników zależy głównie od ich zaangażowania, odpowiedzi na zmieniające się realia rynkowe i chęci współpracy z innymi. Dla nas nie zawsze i nie tylko wysokie kwalifikacje są wyznacznikiem przy rekrutowaniu.

Nie przejmuj się jeśli potrzebujesz jeszcze czasu i dodatkowych umiejętności. Te zdobędziesz z nami.

UMOWA, PREMIA, BARBÓRKA, OPIEKA MEDYCZNA

PRZYGOTOWALIŚMY DLA WAS:

01

Stabilna umowa o pracę z pewnym wynagrodzeniem oraz premiami

Oferujemy wynagrodzenie o pracę na podstawie umowy o pracę, z gwarantowanymi kodeksem pracy świadczeniami i ochroną pracownika. Dodatkowo w trosce o naszych pracowników doceniamy ich wkład w sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków poprzez możliwe do uzyskania dodatkowe premie. Wypłacamy delegacje, nadgodziny, dodatki i dozór wynikające z Prawa Górniczego któremu podlegamy jako zakład wydobycia i przetwórstwa kruszyw.

02

BHP na 5+

To przede wszystkim bezpieczne warunki pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Dodatkowo dla naszych pracowników mamy przygotowaną odzież roboczą, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje oraz dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy komputerze.

03

Świętujemy Barbórkę

Dzień Górnika corocznie świętujemy uroczyście poprzez organizowaną Karczmę dla zaproszonych pracowników oraz dodatkowy dzień wolny od pracy oraz wypłacane świadczenie barbórkowe.

04

Prywatna opieka medyczna

Nasi pracownicy mają pakiety medyczne w luxmed z możliwością dodatkowego odpłatnego doubezpieczenia członków rodziny po preferencyjnych stawkach.

05

Bogata oferta Funduszu Świadczeń Socjalnych

To między innymi kolonie dla dzieci pracowników, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do pomocy szkolnych, pobyty wypoczynkowo-rehabilitacyjne w sanatorium dla pracowników i ich rodzin, świąteczne świadczenia pieniężne, coroczne pracownicze imprezy sportowo-rekreacyjne i nie tylko.

06

Dbamy o jakość i kwalifikacje

Całościowo finansowane przez pracodawcę kursy kwalifikacyjne, szkolenia, dofinansowanie podniesienia poziomu wykształcenia – szkoła średnia, studia. Umożliwiamy naszym pracownikom zdobywanie uprawnień zawodowych.

07

Pomagamy w relokacji

W obecnych czasach mobilność naszych pracowników wybrzmiewa szczególnie głośno. Pomagamy pracownikom w zaklimatyzowaniu się w nowym miejscu, znalezieniu lokum dla siebie oraz dobrych warunków życia dla najbliższej rodziny.

08

Realnie wspieramy

Wspieramy naszych pracowników w różnych nieprzewidzianych, nagłych sytuacjach losowych oferując pomoc prawną, dodatkowe formy ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego, dające realny wkład finansowy i merytoryczny. Prowadzimy PPK - oszczędzanie pracownika na emeryturę wspólnie z pracodawcą. Spółka prowadzi również PKZP [Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pomagająca realizować plany i marzenia pracowników.

CZEKAJĄ NA CIEBIE:

możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku produkcyjnym;

wynagrodzenie za czas poświęcony na praktykach;

możliwość rozwoju i nauki;

wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych;

udział w szkoleniach;

udział w firmowych imprezach integracyjnych

STAŻ W SKSM

PRAKTYKI

Jeżeli:

  • nie masz bogatego doświadczenia zawodowego lub właśnie kończysz szkołę;
  • cenisz dokładność, sumienność i dbałość o jakość;
  • chcesz pracować w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
  • umiesz pracować w zespole, ale także indywidualnie;
  • jesteś zorientowany/a na realizację zadań i zdobywanie nowych umiejętności;
  • chciałbyś/chciałabyś mieć dostęp do nowoczesnych technologii produkcyjnych i z nami zdobywać nowe kwalifikacje

Wyślij SMS-a ze swoim imieniem i nazwiskiem pod numer +48 604 472 142 lub prześlij swoje CV na praca@sksm.com.pl i czekaj na kontakt z naszej strony.

Uprzejmie informujemy, że nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.