OFERTA

NASZE PRODUKTY

ATESTY ZGODNE Z NORMAMI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Będąc liderem produkcji kruszyw na Pomorzu Zachodnim niezmiennie od trzydziestu lat dbamy o wysoką jakość oferowanych przez nas materiałów.

Jej potwierdzeniem są uzyskiwane corocznie atesty zgodności z normami zintegrowanymi z prawodawstwem Unii Europejskiej.

ZOBACZ CERTYFIKATY

POMOC, SPRZEDAŻ, DOSTAWA

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Doradzamy naszym klientom w doborze kruszyw, zarówno w przypadku niewielkich prac przydomowych, jak i przy dużych inwestycjach regionalnych. Powierzone nam zamówienia obsługujemy kompleksowo ? nie tylko sprzedajemy kruszywo, ale również dowozimy je we wskazane miejsce.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

604 473 012

NASZA OFERTA

JAKIE KRUSZYWA MOŻEMY CI ZAPROPONOWAĆ?

PIASKI ZASYPOWE

ZASTOSOWANIE:

Do wszelkich prac ziemnych, pod fundamenty, do zasypywania wykopów, do wymiany gruntu, pod kostkę brukową.

PIASEK PŁUKANY 0/2 mm

ZASTOSOWANIE:

Do produkcji betonu, do obsypywania rur, pod kostkę brukową.

ŻWIRY PŁUKANE

2/8 mm, 8/16 mm oraz 16/32 mm

ZASTOSOWANIE:

Do produkcji betonu oraz jako drenaż wokół domu, jako element ozdobny na rabatach, alejkach, ścieżkach.

KRUSZYWA NIEZBĘDNE PRZY BUDOWIE DOMU

KRUSZYWA DO BETONÓW

PIASEK PŁUKANY 0/2 MM

ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 12620

ZASTOSOWANIE:

Do betonu.

PIASEK PŁUKANY 0/2 MM

ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 13043

ZASTOSOWANIE:

Do mas bitumicznych.

ŻWIRY 2/8 mm, 8/16 mm, 16/32 mm

zgodne z normą PN-EN 12620

ZASTOSOWANIE:

Do betonów towarowych.

MIESZANKI KRUSZONE

ZASTOSOWANIE:

Stosowane jako podbudowa pod drogi, do utwardzenia dróg dojazdowych, placów manewrowych, placów składowych, podjazdów.

UZIARNIENIE:

Uziarnienie 0/31,5 mm oraz 0/63 mm zgodne z normą PN-EN 13242 oraz WT-4.

MIESZANKI KRUSZONE NA PODBUDOWY DROGOWE

MIESZANKI PIASKOWO - ŻWIROWE

MIESZANKI NIEKRUSZONE

ZASTOSOWANIE:

Do budowy nasypów.

UZIARNIENIE:

Dowolny skład ziarnowy zgodny z wymaganiami klienta oraz różnym wskaźniku różnoziarnistości U. Zgodne z normą PN-EN 13242.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

604 473 012

91 462 16 58

bh@sksm.com.pl

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KRUSZYW W NASZYCH KOPALNIACH:

Sprzedaż kruszyw prowadzona jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, z którymi możesz zapoznać się tutaj.