Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Kruszywa SKSM S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie §11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w Dworku w Płoni przy ul. Pyrzyckiej 15c, 70-892 Szczecin Płonia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich zaleceń epidemiologicznych. Ze względu na zaistniałą sytuację może również zostać odwołane o czym niezwłocznie będziemy informować akcjonariuszy SKSM S.A. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne w zakładce “Akcjonariusze” po zalogowaniu się akcjonariusza.

Ze względów epidemiologicznych prosimy o zachowanie następujących środków ostrożności:

– przed wejściem na zebranie prosimy o zdezynfekowanie dłoni za pomocą dostępnych w Galerii środków;
– podczas zebrania prosimy o zasłanianie ust i nosa przy pomocy osobistych maseczek;
– prosimy o zabranie ze sobą osobistych długopisów do wypełniania kart do głosowania;
– miejsca do siedzenia będą ustawione przy zachowaniu odpowiednich odstępów (prosimy ich nie przestawiać).