Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, ul. Tartaczna 9, na podstawie §11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 09 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w Dworku w Płoni przy ul. Pyrzyckiej 15c, 70-892 Szczecin Płonia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich zaleceń epidemiologicznych. Ze względu na zaistniałą sytuację może również zostać odwołane o czym niezwłocznie będziemy informować akcjonariuszy SKSM S.A.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne w zakładce “Akcjonariusze” po zalogowaniu się akcjonariusza.